Scroll to top

System thinking

Webinar: System thinking

„…amit én értek a „gondolkodáson”, az egy része egy folyamatnak. Lényeges, hogy ne törjük részekre a gondolatot, a testet, a társadalmat.., mert ez mind egy folyamat része…Azt gondolom, hogy a gondolkodás egy rendszer része. A rendszer egymással összekapcsolt dolgok halmazát jelenti. Ahogy manapság az emberek használják ezt a szót, az azt jelenti, mintha a gondolat (gondolkodás) egy teljesen független dolog lenne, aminek nincs kapcsolata mással és csak az adott embertől függ. Egy vállalat is rendszerként működik: ilyen részleg, olyan részleg, stb. Külön az egyes részlegeknek nincs értelmük, csak együtt képesek működni.” (David Bohm: Thought as a System: Gondolkodás, mint rendszer; 1990)

A nyugati társadalmak gondolkodását (benne az európait) mélyen áthatja a newtoni hatás-ellenhatás szabálya. Úgy nőttünk fel, hogy a világ kiszámítható. Dacára mindennapi tapsztalatainknak (hogy nem kiszámítható), érdekes látni mennyire newtoniak mégis a szervezeteink: az univerzum gépszerűségének modellje alapján tervezünk struktúrákat és azok elkülönülő részeit. Az embereket szerepekbe gyömöszöljük (olyan munkaköri leírásokkal, amelyek ritkán vezetnek az elképzelt eredményhez), a szervezeti ábráink akár egy gép szerelési rajzai is lehetnének.

Még nem túl régen is azt hittük, hogy ha megismerjük a részeket, akkor ismerni fogjuk az egészet. A részeket okokra és következményekre osztottuk. A kapcsolatok minőségére nem fordítunk figyelmet – kevés eszközünk van ezeket megismerni, mert manapság is jobban hiszünk a mérésben, mint a tapasztalásban. Jobban hiszünk az egyéni teljesítményben, mint a közös alkotásban.

Valahol mélyen érezzük, hogy számtalan diszfunkciónknak, sikertelenségünknek, boldogtalanságunknak, sztresszünknek ez a szemlélet az oka.


A webinár végére megtudhatjuk, hogyan segít a rendszerszerű megközelítés:

  • kapcsolatok rendszerének látni a világot,
  • hogyan lehet rugalmasabb szervezeteket létrehozni,
  • hogyan nőhet a szervezet megküzdőképessége (resilience) a VUCA kihívások idején,
  • hogyan nő a szervezet tagjainak elkötelezettsége, ha törődünk a kapcsolatokkal,
  • hogyan számolható fel a szervezeti egységek elkülönültsége az új szemlélettel,
  • hogyan javítható a szervezet tagjai kapcsolatának minősége.

System thinking

Jelentkezés