Scroll to top

Vállalati vezetői csapatok fejlesztése

Hisszük, hogy a vezetők gyakorolják a legnagyobb befolyást arra, ami körülöttük történik. Hatással vannak szűkebb és tágabb környezetükre. A XXI. század vezetői fenntartható módon képesek befolyásolni a jövőt. Hatványozott erő, ha ezt egy kiváló csapat tagjaként teszik.

Vállalati vezetői csapatok fejlesztésére kialakított leggyakoribb szolgáltatásaink:

  • vezetői értekezletek facilitálása,
  • workshopok facilitálása,
  • team-coaching,
  • egyéni coaching,
  • mentoring

Minden szervezet testreszabott végeredményeket, emiatt egyedi tervezést igényel, amelyet minden esetben a fejlesztés szponzorával (általában a vállalat első számú vezetőjével) határozunk meg.

Jelentkezés nyílt napra

Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom az abban foglaltakat.

Most aktuális: Jóból kiváló – workshop sorozat

Nem elég, hogy a vezetés kizárólag az egyéni teljesítményre koncentráljon: sokkal inkább egy kollektív megközelítésre van szükség és kiemelkedő teljesítményre képes vezetői csapatokat kell létrehoznunk.

Nem a pénzügyi erőforrások. Nem a stratégia. Nem a technológia. A csapatmunka az, ami igazi versenyelőny, mivel elsöprő ereje van, és nagyon ritka.”

(Patrik Lencioni: The five disfunction of a team. A leadership fable, San Francisco, CA: Jossey-Bass, ford.: KT)

Az a világ, amit magunknak kreáltunk, minden elképzelést felülmúlóan komplex. Globális egymásrautaltságban élünk, a változások folyamatosak és gyorsak. Mindehhez nem elég, hogy a vezetés kizárólag az egyéni teljesítményre koncentráljon: sokkal inkább egy kollektív megközelítésre van szükség és kiemelkedő teljesítményre képes vezetői csapatokat kell létrehoznunk.

19 év tapasztalatával abban segítünk a vezetőknek, hogy felismerjék ezeket a kihívásokat és a bennük rejlő lehetőségeket. Ma az alábbi főbb kihívásoknak kell megfelelnie a vezetői csapatoknak:

• Rengeteg külső és belső elvárás jelentkezik egyidőben
• Párhuzamosan kell működtetni és menetközben változtatni is az üzletmenetet
• Az üzleti környezetben érintettek természetes rendszerkonfliktusai miatt növelni kell a csapatok „megküzdési képesség”-ét
• A legtöbb vezető többszörös szerepben van a szervezeten belül – ezt tudni kell kezelni
• A környezet egyre komplexebb és nő az egymástól való függés
• A vezetés fő kíhívása nem az egyes részeken belül van, hanem a részek kapcsolatának minőségében.

A csapaton belüli megfelelő dinamika nagyon fontos, de nem vezet kiváló csapatszintű teljesítményhez. Ezért az eddigiekben elterjedt és szokásos belülről-kifelé (inside-out) történő fejlesztés helyett egy kívülről-befelé (outside-in) történő, rendszerszemlélettel végzett fejlesztési irányt javaslunk. A dinamika vizsgálatát minden, a csapattal kapcsolatban álló csoportra kiterjesztjük, a szervezeten belül és kívül egyaránt.

A kiváló teljesítménnyel rendelkező csapatok a területek közötti összefüggésekre fókuszálnak, mintegy felülemelkedve, egy külső nézőpontból vizsgálják a területek közötti dinamikát, ami különlegesen eredményes rendszerszemlélethez segíti őket. Így mind a működésben, mind a teljesítményben folyamatos növekedésre lesznek képesek.

Az eredmény

A csapat pontosan tudja, hogy mit várnak el tőle a többiek (stakeholders)

• A csapattagok szenvedélyes kapcsolatban vannak a kollektív szándékkal, tudják, hogy a kiváló eredmény csakis akkor érhető el, ha mind egyénileg, mind csapatként kiválóan teljesítenek
• A csapat tagjai szeretnek együtt lenni, figyelnek egymás sikereire, a megtanult dolgokra, az esetleges visszaesésekre
• Érezhető az igazi partnerség, nemcsak a vezetői csapat tagjai között, de a tulajdonosok és a külső partnerek irányában is
• A munka igazi kaland, a siker laboratóriuma, egy esetleges hanyatlás esély arra, hogy újat tanuljunk. Minden kihívást jelentő helyzet a kreativitás szintjének növekedésével járhat

KT_2016

A coach

Koczka Terézia
Egy személyben faciliátor, coah, mentor