Scroll to top

Tanítás helyett fejlődés: kompetencia és képesség


admin - 2018-06-25 - 0 comments

Kezdjük a legvégén: mindkét képzési programunk célja azonos (igaz, a szakmai fejlődés más szintjén). Mindkét program a hiteles, konzisztens én-hez vezető út folyamata.

A nemzetközi szervezetek által akkreditált coach képzési programok közösek abban, hogy a kompetencia fejlesztését tűzik ki célul, mégpedig egy kompetencia keretrendszerben megfogalmazott szakmai elvárások szerint.

A kompetencia-keretredszerek megfogalmazása a coaching, mint szakma fejlődésének korai szakaszában (a 2000-es évek elején) tökéletesen releváns volt, mára azonban a tapasztalatainkra reflektálva jobbnak látszik továbblépni, és a coachokat és a coachingban jártasnak vágyó vezetőket más megközelítésben fejleszteni (és nem képezni).

A korai felfogás szerint a coaching kapcsolat a coach és a kliens (egyén vagy csapat) között azért jön létre, hogy a kliens erőforrásaira építve, javítsa a kliens teljesítményét, személyes fejlődését, vagy mindkettőt. Ebből a felfogásból nézve a coach szakmai kompetenciájának minősége kiszámíthatóvá teszi mind az elérhető teljesítménynövekedést, mind az ennek érdekében alkalmazott eszközöket.

Mára ez a felfogás túlhaladottá vált: a coaching kapcsolatot inkább egy komplex, adaptív rendszerként definiáljuk (CAS-Komplex Adative System), ahol a kompetencia és az eredményesség ok-oksági kapcsolata nem egyértelmű. A CAS a világról alkotott képünknek alapvetően különböző módja. Ennek megfelelően, a coachingot a rendszer elemeinek dialógusára épített, reflektív felfedezésnek gondoljuk, amelynek célja a rendszer rugalmasságának, adaptációs képességének a javítása úgy, hogy valamennyi rendszerelem szük-ségletére reflektálunk.

Ezért a coachokat, vezetőket olyan fejlesztési programba invitáljuk, ahol a kompetenciájukat (competence) és a képességeiket (capability) egyaránt fejlesztjük. Meggyőződésünk, hogy csak ezzel a mátrixszerű fejlesztéssel tudunk csak eredményesen reagálni a környezet kihívásaira.

A coaching kapcsolat eredményessége a kliens társadalmi környezetben betöltött szerepének, a kapcsolat előre megjósolhatatlan természetének és a coaching kontextusának függvénye.

Mi executive coachokat fejlesztünk – kezdőtől a mesterig. Ezért három alapvető szakmai területre fókuszálunk:
(1) a coaching elmélete és gyakorlata,
(2) vezetéselmélet és szervezetfejlesztés, és
(3) a coachingban alkalmazott pszichoterápiai modellek és gyakorlat.

A fejlesztő program végére az ezekről a területekről, egyedi affinitás (filozófia, értékek, tapasztalat) alapján választott eszköztár integrálásával alakulhat ki a csakis az egyénre jellemző coaching modell.

Mindkét fejlesztési programunkban (Bevezetés a coaching gyakorlatába és Professional Exellence) arra készítjük fel a jelentkezőket, hogy a világban tapasztalt változáshoz a legeredményesebben adaptálódjanak és ezt az eredményt a klienseik életében is elérhetővé tudják tenni.

A csoportokkal modellezük azt a komplex, adaptív rendszert, amelynek tudatossága (awareness) a közös bölcsességből táplálkozik, a rendszer tagjai képesek a tanulást, változást gátló vakfoltok tartalmának felderítésére, azon túllépve a meglévő gondolkodási kereteket, berögzült magatartásokat, mintázatokat képesek észrevenni és megváltoztatni. Minden lépésüket a jövőből visszanézve tervezik meg, képesek önmagukat egy nagyobb rendszer elemeként látni. Ezt a megközelítést ‘awareness based action learning’-nek hívjuk, a résztvevők fejlődései szükségleteire reflektál és azt támogatja.

Azt reméljük, hogy a résztvevők annak a közösségnek az első képviselői lesznek, akik tudatosan képesek megtervezni saját tetteiket. Olyan szervezeteket hoznak létre, amelyben a szervezeti immunitás sikeresen áll ellen a szervezet egészségét, eredményeinek fenntarthatóságát fenyegető hatásokkal.

Related posts